Produkter

Vi tillgodoser industrins behov av helhetslösningar inom vattenbehandling.

Vi erbjuder produkter, service och utbildning med hög kvalitet. Med teamkänsla samarbetar vi med våra kunder till ökad kapacitet och driftsäkerhet.
Vår strävan är att ta fram allt mindre miljöbelastande produkter och genom vår kunskap och kvalitet minska förbrukningen av dessa.

Ytaktiva medel

Denna produktserie heter INChem Bio. Dessa produkter förhindrar att bakterier, alger och svamp får möjlighet att etablera sig i vattensystem.

Skumdämpare

INChem DiAir kallar vi denna produktserie. Denna består av olika typer av skumdämpare, som anpassas till systemen för bästa effekt.

Rengöringsprodukter

Produktserien för rengöring kallas INChem Clean, där våra produkter används till olika typer av rengöring, som t.ex. system- eller objektsrengöringar.

Dispergeringsmedel

INChem Disp är namnet på denna produktserie. Dispergeringsmedel används för att föroreningar i vattnet inte ska bygga upp beläggningar.
Våra produkter håller systemen rena, vilket är en förutsättning för effektivitet och ekonomi.

Flockningsmedel/Polymerer

Denna produktserie heter INChem Floc. Dessa produkter är polymerer som har olika molekyllängd och laddning för att på bästa sätt ”binda ihop” partiklar beroende på vattnets och partiklarna egenskaper. Därefter kan flockarna avlägsnas från vattnet genom t.ex. sandfilter eller sedimentation.

Korrosionsinhibitorer

I produktserien INChem Inh ingår alla våra typer av inhibitorer. Genom tillsatts av relativt små mängder till vattnet av någon av våra inhibitorer minimeras risken att såväl korrosion som beläggningar uppstår i vattensystem.

Hetvatten/-ångsystemprodukter

Denna produktserie heter INChem Boil. Produkterna minimerar risken för korrosion och beläggningar i fjärrvärmesystem, pannvatten och ångsystem.

INChem Green

INChem Green är namnet på vår pyraninbaserade produkt. Denna produkt är starkt flourescerande grön vilket används som effektiv läcksökningsprodukt i vattensystem, bland annat fjärrvärmesystem.