Miljöpolicy

Vatten är ett av de bästa lösningsmedel och löser ämnen från både mark och luft. När obehandlat vatten används i industrin leder detta ofta till beläggningar och korrosion i systemen. Vi har kunskaper om vattnets effekter på miljön FÖRE, UNDER och EFTER processen.

Vi arbetar för miljön genom ständig vidareutbildning av personalen, lagbevakning kring vår verksamhet och genom våra miljömål. Våra miljömål anpassas mot kunden så att de ska få en optimerad process med ett långsiktigt och ekologiskt perspektiv. IKP Nord är sedan 2001 certifierat enligt ISO 14001. Se certifikatet som PDF

Miljöpolicy

  • Sträva efter att – i samarbete med våra leverantörer och övriga intressenter kunna erbjuda våra kunder alternativa, mindre miljöbelastande produkter och emballage till våra kunder.
  • Alltid hålla oss uppdaterade och följa miljölagstiftning och regler, relevanta för vår verksamhet.
  • Informera våra leverantörer, kunder och intressenter om vår miljöpolicy genom publicering på hemsidan.
  • Arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda miljömål.
  • Kontinuerligt öka vår kompetens när det gäller våra produkters och tjänsters miljöpåverkan.

Benny Åhlund, Verkställande direktör
Godkänd 1 Feb 2001
Reviderad 8 Jan 2019