Isblästring

Vi utför bl.a:

  • Brandsaneringar i elskåp och elutrustning
  • Klottersanering
  • Isblästring på hus
  • Hydralaggregat
  • Hustak
  • Kraftstationer
  • Med mera

Isblästring är en skonsam form av blästring då det är oförstörande för materialet man blästrar. Vi kan isblästra i stort sett på alla material.

För mer information besök gärna: